Ekopark Omberg

Ekopark Omberg ligger i Östergötland vid Vätterns strand och är ett av landets mest välbesökta naturområden med en mosaik av skogar och dramatiska bergsbranter.

Ekopark Omberg är Sveriges artrikaste skogslandskap, med många sällsynta naturmiljöer. Den vackra bokskogen i sluttningen ner mot Vättern, jätteekarna i beteslandskapet och de färgsprakande slåtterängarna är några av dem.

Vackra vyer

En milslång rasbrant med naturskogar sätter också stor prägel på landskapet. Du kan njuta av den fantastiska utsikten från Hjässan - Ombergs högsta punkt - och vandra bland jätteekar och månghundraåriga granar eller låta dig fängslas av de vackra orkidéerna som finns i Ombergs många kalkkärr.

Välbesökt

Med sina 1 700 hektar är Omberg en av Sveaskogs mindre ekoparker, men samtidigt en av de mest välbesökta. Varje år söker sig cirka 350 000 människor till det mytomspunna berget med den vackra naturen och de många kulturminnena.

Naturvårdssatsning

Sveaskog vill skapa mer ädellövskogar och mer granskog med höga naturvärden samt återskapa ängsmarker. Vårt mål är också att öka antalet grova ekar, så kallade jätteekar från 400 till 5 000 - ett projekt som tar åtskilliga generationer att genomföra.

 

Mjältbrand - Information om avspärrade områden

Med anledning av de fall av mjältbrand som upptäckts i en nötkreatursbesättning på en gård vid Omberg har frågor uppstått om det är farligt att vistas och vandra i Ekopark Omberg. Svaret är att det inte är farligt att besöka ekoparken. Du ska inte gå in i de avspärrade områdena, men i övrigt kan du vandra och vistas på Omberg som vanligt.                  

Du behöver inte känna dig orolig för att vistas på Omberg. Mjältbrand drabbar vanligen idisslare som t ex kor, får och getter. Smitta till människa kan ske genom kontakt med vävnader eller kroppsvätskor från sjuka och döda djur och det är därför dessa områden är avspärrade. Var uppmärksam på vilka områden som är avspärrade (se rödmarkerade områden i kartan) och gå inte in i dessa. I övrigt kan du vandra fritt på berget. 

Information om mjältbrand på Omberg

Information about anthrax (milzbrand) and restricted areas (English)

​Läs mer om mjältbrand och se kartan över de avspärrade områdena på Länsstyrelsen Östergötlands hemsida​

Pressmeddelande från länsstyrelsen: Ofarligt att besöka Omberg

Mer information om mjältbrand hittar du här:
Länsstyrelsen ÖstergötlandJordbruksverketStatens veterinärmedicinska anstalt

Snabba fakta

  • Invigd: 2003 
  • Missa inte: Bokskogens naturreservat, Rödgavels grotta, jätteekarna. 
  • Tips på aktiviteter: Vandring, guidade turer, paddling. 
  • Intressanta arter: Kärrknipprot, kungsörn, läderbagge. 
  • Storlek: 1 700 hektar 
  • Läge: Vid Vätterns östra strand i Östergötland.

Kontakta oss

Tel: 0771-787 100 0771-787 100

Skicka e-post till Kundcenter

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor eller beställning av broschyrer.