Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten.
Vår kärnverksamhet är att förvalta och bruka skogen samt leverera timmer, massaved, flis, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Dessutom gör Sveaskog mark- och vindkraftsaffärer
och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser.
Mer om Sveaskog

Sveaskog i bilder

Vill du dela med dig av dina bilder? Tagga dina inlägg i sociala medier med #sveaskog eller @sveaskog så kan din bild synas här.