Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

  • Skogen är kärnan

    Vi kombinerar hög skoglig kunskap med lång erfarenhet av virkesmarknaden. 

Vår verksamhet

Sveaskogs kärnverksamhet är att bruka skogen och sälja timmer och massaved samt biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser.

Sveaskogs skogsinnehav omfattar cirka 3,90 miljoner hektar och finns i cirka 170 av landets 290 kommuner.

Sveaskog skapar nytta för Sverige på fyra viktiga sätt:

  1. En av Sveriges största leverantörer av förnybar råvara till skogsindustrin och värmeverk där kundernas produkter delvis ersätter fossila material.
  2. Totala utdelningar på 4,7 miljarder kronor till ägaren staten de senaste fem åren vilket bidrar till landets välfärd.
  3. Skogen skapar klimatnytta dels genom att binda koldioxid, dels genom att det som avverkas i stor utsträckning ersätter klimatpåverkande material. Beräkningar visar att klimatnyttan av Sveriges skogar är lika stor som landets totala fossila utsläpp.
  4. Skogen skapar samhällsnytta genom att skapa jobb och samhällsservice på landsbygden samtidigt som den är tillgänglig för friluftsliv och rekreation.

Skogsråvaran som Sveaskog säljer kommer från egen skog, via import eller kompletterande inköp från andra skogsbolag och privata skogsägare. Vi vet vilka träslag och kvaliteter som finns på våra avverkningsplatser så att vi kan matcha det med rätt kund. 

Sveaskog har som mål att även det virke som köps från privata skogsägare ska vara avverkat enligt FSC® eller motsvarande standard.

Sveaskogs logolicensnummer FSC® C008344

Övrig verksamhet

Sveaskog säljer skogsplantor under varumärket Svenska Skogsplantor. Svenska Skogsplantor är landets största plantleverantör och levererar varje år cirka 130 miljoner skogsplantor. Sveaskog erbjuder också skogsskötseltjänster som markberedning och plantering. Sveaskog upplåter mark för bland annat fiske, jakt samt vindkraft och driver Mörrums Kronolaxfiske liksom Hjälmare kanal.