Fiskräkning

Uppvandringskontrollen sker i laxtrappan vid Mariebergs kraftverk. Uppvandrande fisk räknas av en automatisk fiskräknare. Fisken registreras bland annat med en skuggbild, längdmått samt tid. Från 2010 är även en kamera installerad. Förutom skuggbild får vi nu även en kort filmsekvens på varje registrerad fisk. Varje film analyseras och målet är att bestämma art, kön och eventuella märkningar. Från september månad görs dessutom manuella kontroller. En gång i veckan stängs trappan av och fångad fisk lyfts upp till dammen för hand. Art, kön och längd protokollförs, på varje fisk tas även ett fenprov för vidare genetisk analys.

Kamera Hemsjö

    Kamera Marieberg