)

Intresseanmälan Upplåtelser

Fyll i nedanstående formulär om du är intresserad av att:

  • arrendera mark av Sveaskog
  • hyra en byggnad av Sveaskog
  • nyttja Sveaskogs marker på något annat sätt än ovan

 

 * = obligatoriska fält

Personuppgifter
Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Telefon
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Intresseanmälan avser
Välj objektstyp
Välj kommun
Fyll i Beskrivning. Max 4000 tecken
? Fyll i Förslag till ersättning
?
?
? Koordinater
?Filer
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Du måste kryssa i att du godkänner framtida kontant, är införstådd med att Sveaskog prioriterar intresseanmälningar utifrån affärsmässiga grunder samt att din förfrågan inte kommer att hanteras av Sveaskog om ansökan är ofullständig eller innehåller felaktiga uppgifter

§6 Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, org.nr 556016-9020). Genom att skicka in ett anbud godkänner ni att de lämnade uppgifterna behandlas av Sveaskog i syfte att kunna följa upp anbud av försäljningsobjekt. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av era personuppgifter. Ni har rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran erhålla besked om vilka personuppgifter bolaget behandlar. Ni har även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade