Arvidsjaur Brännholmen Långdalen 1:1, område av

Skogsegendom utan byggnader i Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län.

Län: Norrbotten

Kommun: Arvidsjaur

Areal: ca 560 ha

Avtalsform: Skog

En stor sammanhängande skogsegendom på ca 560 ha där del av sjön Västra Gangsjaure ingår i egendomen. Skogen består av tall dominerade skogar av fin kvalité där ca 17% av arealen är äldre än 100 år. Fastigheten gränsar mot skogsbilvägen i väster samt reservat i västra kanten i övrigt befintliga fastighetsgränserna. Den produktiva skogsmarken är 392 ca ha med ett virkesförråd på ca 23,500 m3sk.

I anslutning till försäljningsobjekt Brännholm finns det ett objekt i direkt anslutning på södra sidan av vägen som heter Dippavägen med en areal på ca 800 ha. Anbud kan läggas på var och en av objekten eller på bägge objekten tillsammans. 

Fastigheten säljs med en prisidé på 5 900 000 kr.

Anbud ska vara oss tillhanda senast den 2019-09-23

Mer information

För att beställa ovanstående material i tryckt form vänligen kontakta Kundcenter,
0771-787 100 eller kundcenter@sveaskog.se

Avdelning 10 och 9

Avdelning 18,12,13 och 7

Avdelning 40

Lämna anbud

Lars-Erik Bergström

Lars-Erik Bergström

Fastighetsansvarig

Skogsegendomar i södra Norrbotten, Västerbotten samt Ångermanland och norra Jämtland.

Tel: 0929-168 33 0929-168 33

Adress: Nygrensvägen 1, 942 33 Älvsbyn

Skicka e-post till Lars-Erik

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Finansiering
Fyll i Bankreferens, köpeskillingens erläggande
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Du måste kryssa i att du samtycker till behandlingen av personuppgifter
Ditt anbud är registrerat och gäller från det att du erhållit ett bekräftelsemail
Sparar Sparar...

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kommer att behandlas av Sveaskog i syfte att följa upp anbud av försäljningsobjekt och vidare för att hantera en eventuell fastighetsaffär. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av dina personuppgifter. Om du inte väljer att dina uppgifter ska sparas för framtida kontakt, kommer dina kontaktuppgifter sparas tills anbudsförfarandet är avslutat, medan ditt namn och personnummer sparas i ytterligare 7 år för underlag vid revision. Skulle ditt anbud leda till en fastighetsaffär kommer dina personuppgifter sparas för genomförandet av affären samt för verifiering av denna. Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet och dit kan man vända sig med klagomål över behandlingen av personuppgifter.

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)