Arvidsjaur Dippavägen Långdalen 1:1, område av

Skogsegendom utan byggnader i Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län.

Län: Norrbotten

Kommun: Arvidsjaur

Areal: ca 800 ha

Avtalsform: Skog

Visa karta och vägbeskrivning

En stor sammanhängande skogsegendom på ca 800 ha. Skogen består av tall dominerade skogar i yngre och medelålder. Den produktiva skogsmarken är 550 ca ha med ett virkesförråd på ca 20,800 m3sk.

I anslutning till försäljningsobjekt Dippavägen finns det ett objekt i direkt anslutning på norra sidan av vägen som heter Brännholm med en areal på ca 550 ha. Anbud kan läggas på var och en av objekten eller på bägge objekten tillsammans.

Fastigheten Dippavägen säljs med en prisidé på 5 950 000 kr.

Anbud ska vara oss tillhanda senast den 2019-09-23

Mer information

För att beställa ovanstående material i tryckt form vänligen kontakta Kundcenter,
0771-787 100 eller kundcenter@sveaskog.se

Avd 28 och 27

Avd 32 och 24

Avd 39, 32 och 40

Lämna anbud

Lars-Erik Bergström

Lars-Erik Bergström

Fastighetsansvarig

Skogsegendomar i södra Norrbotten, Västerbotten samt Ångermanland och norra Jämtland.

Tel: 0929-168 33 0929-168 33

Adress: Nygrensvägen 1, 942 33 Älvsbyn

Skicka e-post till Lars-Erik

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Finansiering
Fyll i Bankreferens, köpeskillingens erläggande
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Du måste kryssa i att du samtycker till behandlingen av personuppgifter
Ditt anbud är registrerat och gäller från det att du erhållit ett bekräftelsemail
Sparar Sparar...

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kommer att behandlas av Sveaskog i syfte att följa upp anbud av försäljningsobjekt och vidare för att hantera en eventuell fastighetsaffär. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av dina personuppgifter. Om du inte väljer att dina uppgifter ska sparas för framtida kontakt, kommer dina kontaktuppgifter sparas tills anbudsförfarandet är avslutat, medan ditt namn och personnummer sparas i ytterligare 7 år för underlag vid revision. Skulle ditt anbud leda till en fastighetsaffär kommer dina personuppgifter sparas för genomförandet av affären samt för verifiering av denna. Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet och dit kan man vända sig med klagomål över behandlingen av personuppgifter.

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)