Gällivare Lappesuando, Vettajoki 6:1 (område av)

Skogsegendom utan byggnader i Gällivare kommun, Norrbottens län.

Län: Norrbotten

Kommun: Gällivare

Areal: 588 ha

Avtalsform: Skog

Visa karta och vägbeskrivning

En skogsegendom på 588 ha i ett stort sammanhängande skifte. Egendomen gränsar i norr mot Kalixälven som är känd för sina fina fiskevatten för lax och harr. Trevlig ålderssammansättning med skog i de flesta åldersklasser. Tall är det dominerade trädslaget.

Den produktiva skogsmarken är 382 ha med cirka 22 182 m3sk i virkesförråd. Den årliga tillväxten är cirka 845 m3sk, vilket motsvarar en årlig tillväxt på nästan 4 %. Egendomen ligger inte långt från E10 och den kända restaurangen och turistcampingen Lappesuando. Skogsbilväg går genom egendomen.

Prisidé: 4 500 000 kr.

Anbud ska vara oss tillhanda senast den 2019-04-23

Mer information

För att beställa ovanstående material i tryckt form vänligen kontakta Kundcenter,
0771-787 100 eller kundcenter@sveaskog.se

Lämna anbud

Sören Åhlund

Sören Åhlund

Fastighetsansvarig

Skogsegendomar i norra Norrbotten samt i hela Svealand, Medelpad, Härjedalen, Hälsingland och södra Jämtland.

Tel: 0920-25 82 86 0920-25 82 86

Adress: Företagsvägen 9, 954 33 Gammelstad

Skicka e-post till Sören

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Finansiering
Fyll i Bankreferens, köpeskillingens erläggande
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Du måste kryssa i att du samtycker till behandlingen av personuppgifter
Ditt anbud är registrerat och gäller från det att du erhållit ett bekräftelsemail
Sparar Sparar...

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kommer att behandlas av Sveaskog i syfte att följa upp anbud av försäljningsobjekt och vidare för att hantera en eventuell fastighetsaffär. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av dina personuppgifter. Om du inte väljer att dina uppgifter ska sparas för framtida kontakt, kommer dina kontaktuppgifter sparas tills anbudsförfarandet är avslutat, medan ditt namn och personnummer sparas i ytterligare 7 år för underlag vid revision. Skulle ditt anbud leda till en fastighetsaffär kommer dina personuppgifter sparas för genomförandet av affären samt för verifiering av denna. Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet och dit kan man vända sig med klagomål över behandlingen av personuppgifter.

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)