Hammarsebo 3, Hammarsebo 1:58 (del av)

Egendom med byggnader i Hultsfred kommun, Kalmar län.

Län: Kalmar

Kommun: Hultsfred

Areal: 7 600 m2 + 14,5 ha

Avtalsform: Tomt

Visa karta och vägbeskrivning

Tomtmark om cirka 7 600 m² med rymlig putsad tvåplansvilla, samt betes- och åkermark om cirka 14,5 ha. Huset har stått obebott i cirka 10 år och inte underhållits under den tiden. Utifrån tolkning av flygfoto är huset cirka 15 * 8m + två mindre utbyggnader, en i köket samt en inglasad entré. El och vatten är avstängt sedan länge och avlopp saknas.

Huset är beläget endast 2,9 km från Hultsfred centrum och enbart en kortare
sträcka på mindre grusväg för att nå asfalterad väg.

Vi välkomnar bud för egendomen i sin helhet eller för byggnad, samt betes- och åkermark var för sig.

Anbud ska vara oss tillhanda senast den 2019-10-01

Mer information

För att beställa ovanstående material i tryckt form vänligen kontakta Kundcenter,
0771-787 100 eller kundcenter@sveaskog.se

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Finansiering
Fyll i Bankreferens, köpeskillingens erläggande
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Du måste kryssa i att du samtycker till behandlingen av personuppgifter
Ditt anbud är registrerat och gäller från det att du erhållit ett bekräftelsemail
Sparar Sparar...

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kommer att behandlas av Sveaskog i syfte att följa upp anbud av försäljningsobjekt och vidare för att hantera en eventuell fastighetsaffär. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av dina personuppgifter. Om du inte väljer att dina uppgifter ska sparas för framtida kontakt, kommer dina kontaktuppgifter sparas tills anbudsförfarandet är avslutat, medan ditt namn och personnummer sparas i ytterligare 7 år för underlag vid revision. Skulle ditt anbud leda till en fastighetsaffär kommer dina personuppgifter sparas för genomförandet av affären samt för verifiering av denna. Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet och dit kan man vända sig med klagomål över behandlingen av personuppgifter.

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)