)

Iggesund Öränge Område av Öränge 1:28

Skogsegendom utan byggnader i Hudiksvall kommun, Gävleborgs län.

Län: Gävleborg

Kommun: Hudiksvall

Areal: ca 226,3 ha

Avtalsform: Skog

Visa karta och vägbeskrivning

En skogsegendom om 226,3 ha gränsande mot havsstrand och sjö i direkt anslutning till samhället Njutånger. Egendomen är väl arronderad i ett stort skifte. Stor skogsindustri inom 1 mil från egendomen. Bra bonitet. Ingen skog under 10 år. Den produktiva skogsmarken är 205 ha med cirka 25 500 m3sk i virkesförråd. Den årliga tillväxten är cirka 960 m3sk. Jakt och fiskerätt medföljer egendomen.

Anbud ska vara oss tillhanda senast den 2017-10-09

Prisidé: 7 000 000 kr.

Mer information

För att beställa ovanstående material i tryckt form vänligen kontakta Kundcenter,
0771-787 100 eller kundcenter@sveaskog.se

Lämna anbud

Sören Åhlund

Sören Åhlund

Fastighetsansvarig

Skogsegendomar i norra Norrbotten samt i hela Svealand, Medelpad, Härjedalen, Hälsingland och södra Jämtland.

Tel: 0920-25 82 86 0920-25 82 86

Adress: Företagsvägen 9, 954 33 Gammelstad

Skicka e-post till Sören

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Finansiering
Fyll i Bankreferens, köpeskillingens erläggande
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Ditt anbud är registrerat och gäller från det att du erhållit ett bekräftelsemail
Sparar Sparar...

§6 Behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, org.nr 556016-9020). Genom att skicka in ett anbud godkänner ni att de lämnade uppgifterna behandlas av Sveaskog i syfte att kunna följa upp anbud av försäljningsobjekt. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av era personuppgifter. Ni har rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran erhålla besked om vilka personuppgifter bolaget behandlar. Ni har även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.