Norrtälje Solsjön, Sika 4:23

Skogsegendom utan byggnader i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Län: Stockholm

Kommun: Norrtälje

Areal: 205 ha

Avtalsform: Skog

Visa karta och vägbeskrivning

En virkesrik skogsegendom om 205 ha med ett unikt läge. Egendomen gränsar mot väg och är väl arronderad i ett skifte. Skogsbestånden domineras av tall och gran. En stor andel av virkesförrådet ligger i åldersklasser som håller hög årlig virkesproduktion. Den produktiva skogsmarken är 190 ha med cirka 36 053 m³sk i virkesförråd enligt skogsbruksplanen. Efter planens upprättande har det avverkats cirka 500 m³sk vindfällen på grund av stormen Alfrida. Den årliga tillväxten är cirka 1 495 m³sk. Den lilla Solsjön ligger inom egendomen. Fina områden för jakt med god vilttillgång.

Prisidé: 23 000 000 kr.

Anbud ska vara oss tillhanda senast den 2019-11-04

Mer information

För att beställa ovanstående material i tryckt form vänligen kontakta Kundcenter,
0771-787 100 eller kundcenter@sveaskog.se

Lämna anbud

Sören Åhlund

Sören Åhlund

Fastighetsansvarig

Skogsegendomar i norra Norrbotten samt i hela Svealand, Medelpad, Härjedalen, Hälsingland och södra Jämtland.

Tel: 0920-25 82 86 0920-25 82 86

Adress: Företagsvägen 9, 954 33 Gammelstad

Skicka e-post till Sören

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Finansiering
Fyll i Bankreferens, köpeskillingens erläggande
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Du måste kryssa i att du samtycker till behandlingen av personuppgifter
Ditt anbud är registrerat och gäller från det att du erhållit ett bekräftelsemail
Sparar Sparar...

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kommer att behandlas av Sveaskog i syfte att följa upp anbud av försäljningsobjekt och vidare för att hantera en eventuell fastighetsaffär. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av dina personuppgifter. Om du inte väljer att dina uppgifter ska sparas för framtida kontakt, kommer dina kontaktuppgifter sparas tills anbudsförfarandet är avslutat, medan ditt namn och personnummer sparas i ytterligare 7 år för underlag vid revision. Skulle ditt anbud leda till en fastighetsaffär kommer dina personuppgifter sparas för genomförandet av affären samt för verifiering av denna. Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet och dit kan man vända sig med klagomål över behandlingen av personuppgifter.

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)