Översjön Härjedalen, Granudalen 1:1

Skogsegendom utan byggnader i Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Län: Jämtland

Kommun: Härjedalen

Areal: 1 695 ha

Avtalsform: Skog

Visa karta och vägbeskrivning

Unikt tillfälle, prisidé som en liten etta i Stockholm. En stor skogsegendom om 1 695 ha i naturskön miljö med bevarandevärden, tydligt markerad gräns som följer länsgräns i öster och syd. Skogsegendomen är samlad i ett stort skifte. Virkesvolymen domineras av äldre naturliga tall och granbestånd. Stora sammanhängande myrområden, tjärnar med spännande namn som Björntjärnen och Rentjärnen. Den produktiva skogsmarken är 219 ha med cirka 16 160 m³sk i virkesförråd. Årlig tillväxt är cirka 335 m³sk. Fina områden för jakt och fiske.

Fastigheten säljs med en prisidé på: 3 500 000 kr.

Anbud ska vara oss tillhanda senast den 2019-09-23

Mer information

För att beställa ovanstående material i tryckt form vänligen kontakta Kundcenter,
0771-787 100 eller kundcenter@sveaskog.se

Lämna anbud

Sören Åhlund

Sören Åhlund

Fastighetsansvarig

Skogsegendomar i norra Norrbotten samt i hela Svealand, Medelpad, Härjedalen, Hälsingland och södra Jämtland.

Tel: 0920-25 82 86 0920-25 82 86

Adress: Företagsvägen 9, 954 33 Gammelstad

Skicka e-post till Sören

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Finansiering
Fyll i Bankreferens, köpeskillingens erläggande
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Du måste kryssa i att du samtycker till behandlingen av personuppgifter
Ditt anbud är registrerat och gäller från det att du erhållit ett bekräftelsemail
Sparar Sparar...

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kommer att behandlas av Sveaskog i syfte att följa upp anbud av försäljningsobjekt och vidare för att hantera en eventuell fastighetsaffär. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av dina personuppgifter. Om du inte väljer att dina uppgifter ska sparas för framtida kontakt, kommer dina kontaktuppgifter sparas tills anbudsförfarandet är avslutat, medan ditt namn och personnummer sparas i ytterligare 7 år för underlag vid revision. Skulle ditt anbud leda till en fastighetsaffär kommer dina personuppgifter sparas för genomförandet av affären samt för verifiering av denna. Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet och dit kan man vända sig med klagomål över behandlingen av personuppgifter.

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)