Skäftekärr

Ett unikt tillfälle att förvära ett område på norra Öland bestående av lokal- och hyresfastighet med inriktning mot restaurang- och caféverksamhet samt tillhörande entré- och museibyggnad.

Län: Kalmar

Kommun: Borgholm

Areal: ca 3,4 ha

Avtalsform: Övrig

Visa karta och vägbeskrivning

Näromgivningen utgörs av skog- och åkermark med spridd bebyggelse, i området finns gott om fornlämningar, objektet gränsar till en järnåldersby vars verksamhet bedrivs av en förening.

Ta del av prospektet för utförlig beskrivning av objektet och byggnaderna.

Fastigheten säljs med en prisidé på 4 000 000 kr.

Anbud med verksamhetsplan/affärsidé ska vara oss tillhanda senast 2019-05-22. Fyll i anbud nedan, maila verksamhetsplan separat till Klara Tibblin, klara.tibblin@sveaskog.se.

Mer information

För att beställa ovanstående material i tryckt form vänligen kontakta Kundcenter,
0771-787 100 eller kundcenter@sveaskog.se

Lämna anbud

Klara Tibblin

Klara Tibblin

Fastighetsansvarig

Området Östergötlands län söder om Göta kanal, Kalmar län, östra Kronobergs län och östra Jönköpings län

Tel: 010-544 98 42 010-544 98 42

Skicka e-post till Klara

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Finansiering
Fyll i Bankreferens, köpeskillingens erläggande
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Du måste kryssa i att du samtycker till behandlingen av personuppgifter
Ditt anbud är registrerat och gäller från det att du erhållit ett bekräftelsemail
Sparar Sparar...

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kommer att behandlas av Sveaskog i syfte att följa upp anbud av försäljningsobjekt och vidare för att hantera en eventuell fastighetsaffär. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av dina personuppgifter. Om du inte väljer att dina uppgifter ska sparas för framtida kontakt, kommer dina kontaktuppgifter sparas tills anbudsförfarandet är avslutat, medan ditt namn och personnummer sparas i ytterligare 7 år för underlag vid revision. Skulle ditt anbud leda till en fastighetsaffär kommer dina personuppgifter sparas för genomförandet av affären samt för verifiering av denna. Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet och dit kan man vända sig med klagomål över behandlingen av personuppgifter.

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)