Tanum Björnåsen 1:2

Skogsfastighet i Tanums kommun, Västra Götalands län.

Län: Västra Götaland

Kommun: Tanum

Areal: 21,9 ha

Avtalsform: Skog

Visa karta och vägbeskrivning

En liten trevlig skogsfastighet om 21,9 hektar fördelad på två skiften med mycket god bonitet. Den produktiva skogsmarken uppgår till 18 hektar och innehåller ett virkesförråd om 2 445 m³sk. Den årliga tillväxten är cirka 118 m³sk per år. Fastighetens medelbonitet är beräknad till hela 10,5 m³sk per hektar.

Prisidé: 1 200 000 kr.

Anbud ska vara oss tillhanda senast den 2019-11-04

Mer information

För att beställa ovanstående material i tryckt form vänligen kontakta Kundcenter,
0771-787 100 eller kundcenter@sveaskog.se

Lämna anbud

Albin Augustsson

Albin Augustsson

Fastighetsansvarig

Området Västra Götalands län söder om Göta kanal, Halland, Skåne, Blekinge, västra Jönköpings län och västra Kronobergs län

Tel: 010-544 98 29 010-544 98 29

Skicka e-post till Albin

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Finansiering
Fyll i Bankreferens, köpeskillingens erläggande
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Du måste kryssa i att du samtycker till behandlingen av personuppgifter
Ditt anbud är registrerat och gäller från det att du erhållit ett bekräftelsemail
Sparar Sparar...

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kommer att behandlas av Sveaskog i syfte att följa upp anbud av försäljningsobjekt och vidare för att hantera en eventuell fastighetsaffär. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av dina personuppgifter. Om du inte väljer att dina uppgifter ska sparas för framtida kontakt, kommer dina kontaktuppgifter sparas tills anbudsförfarandet är avslutat, medan ditt namn och personnummer sparas i ytterligare 7 år för underlag vid revision. Skulle ditt anbud leda till en fastighetsaffär kommer dina personuppgifter sparas för genomförandet av affären samt för verifiering av denna. Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet och dit kan man vända sig med klagomål över behandlingen av personuppgifter.

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)