)
"Utmärkt att äga skog på distans"

"Utmärkt att äga skog på distans"

För drygt trettio år sedan tog Helene Wikström tillsammans med systern över föräldragården med tillhörande 300 hektar skog. Tio år senare köpte hon ut sin syster och ytterligare många år senare fick hon ett brev från Sveaskog.

– Det var ett brev om möjlighet till markförvärv riktad till kvinnliga skogsägare. Vi höll familjeråd och sönernas intresse avgjorde, berättar Helene Wikström.

Affären om 200 hektar i närheten av stamfastigheten blev klar 2009. Helene Wikström ser skogen som en bra, långsiktig placering och är glad över att ha kunnat ta del av Sveaskogs markförsäljningsprogram.

– Det är bra att privata skogsägare ges möjlighet att utöka sitt innehav. Små skogsfastigheter är svåra att driva rationellt och kan bli obrukade. Hennes man har efter hand skaffat sig goda kunskaper om skogsbruk. Annars skulle det inte fungera säger hon. Detsamma gäller sönerna.

Att äga skog långt bort från där man bor är inget problem, anser Helene Wikström:
– Det fungerar utmärkt med bra planering. Vi har nyligen uppdaterat skogsbruksplanen och ser nu över vad som behöver göras på fastigheten de närmaste tio åren. För ett par år sedan gjorde familjen försök med gödsling. I sommar ska den yta som avverkades i samband med tillköpet 2009 planteras.

– Vi kommer att ha några hektar med contorta som idag inte finns på fastigheten. Vi provar även att ha en mindre yta med sibirisk lärk, säger Helene Wikström.

Familjen sköter själv all planering och skogsvård. Vid något tillfälle har de lejt bort röjning. Slutavverkningar och gallringar säljs på kontrakt som avverkningsrätter. Helene Wikström kan tänka sig att i framtiden köpa mer skog, om marken ligger i närheten av den egna skogen.

– Våra båda söner är genuint intresserade av skogsfastigheten. Kanske någon av dem bosätter sig på fastigheten framöver? Vi vill kunna ge kommande generationer en valmöjlighet.