Frågor och svar

Frågor och svar

Det är enkelt och tryggt att köpa skog av oss. Vi hjälper dig att reda ut begreppen.

 1. Jag är inte van att läsa en skogsbruksplan. Vem kan hjälpa mig med det?
  Vi förklarar gärna, ring oss så reder vi ut begreppen. 
 2. Måste jag ordna med förvärvstillstånd innan jag kan köpa skogsegendom?
  Nej, det behöver du inte. Förvärvsprövning sker i slutet av köpprocessen och brukar normalt inte vara ett hinder för våra köpare. Förvärvsprövningen görs av Länsstyrelsen i det län där köpet sker, och inom områden enligt Jordförvärvslagen.
 3. Får vem som helst köpa skogsegendom av Sveaskog?
  Vi säljer till privatpersoner. Du som har köpt av oss tidigare är hjärtligt välkommen tillbaka.  
 4. Varför anger inte Sveaskog taxeringsvärdet för fastigheten som säljs?
  Eftersom vi oftast säljer ett område som är en del av en större fastighet så har det avstyckade området inget eget taxeringsvärde.  
 5. Hur vet jag vad jag ska lägga för bud i mitt anbud?
  Bedöm marknadsvärdet och vad du tycker att skogsegendomen är värd för dig. Om du har svårt att uppskatta marknadsvärdet är du välkommen att ringa till oss.  
 6. Säljer ni andra typer av fastigheter än skogsegendomar?
  Ja, det händer att vi säljer tomter, med eller utan hus. Alla sådana objekt till salu hittar du också på vår hemsida.  
 7. Förut fick jag inte köpa mer än en gång av Sveaskog, är det ändrat?
  Ja, det ändrades år 2010.  
 8. Var hittar jag papperet jag ska fylla i för att lämna anbud?
  Ett anbudsformulär hittar du på vår hemsida, intill respektive objekt till salu. Du kan också ringa så skickar vi blanketten till dig. Sveaskogs kundcenter nås på 0771-787 100, men du kan också ringa någon av våra kontaktpersoner.  
 9. Är det en lönsam investering att köpa en skogsegendom?
  Generellt är det lönsamt, men man måste väga in sina privatekonomiska förutsättningar också. Inför en investering i skogsegendom kan man därför behöva prata med sin bank eller annan ekonomisk rådgivare. Det finns också andra värden i att äga skog som inte är kopplade till ekonomi, till exempel känslan av att få förvalta en egen skog som man sedan kan lämna vidare till nästa generation. Dessa värden bör tas med i bedömningen. 
 10. Varför säljer Sveaskog ut sin mark?
  Vi säljer bara en liten del av vår skogsmark, under en begränsad tid, för att hjälpa till att stärka enskilt skogsbruk, främst i glesbygd. Bakgrunden är ett riksdagsbeslut år 2002 att vi ska sälja sammanlagt tio procent av det markinnehav Sveaskog hade vid bildandet. Utöver skogsmark säljer vi även jordbruksmark och byggnader som inte behövs för Sveaskogs verksamhet.