Intresseanmälan

Intresseanmälan

Är du intresserad av att köpa, arrendera eller hyra mark av Sveaskog? Här kan du lämna in din intresseanmälan för köp eller upplåtelser.

Här kan du lämna in en intresseanmälan om du är intresserad av att:

  • förvärva mark av Sveaskog genom köp eller fastighetsreglering
  • arrendera mark av Sveaskog
  • hyra en byggnad av Sveaskog
  • nyttja Sveaskogs marker på något annat sätt än ovan