Intresseanmälan Upplåtelser

Fyll i nedanstående formulär om du är intresserad av att:

  • arrendera mark av Sveaskog
  • hyra en byggnad av Sveaskog
  • nyttja Sveaskogs marker på något annat sätt än ovan

 

 * = obligatoriska fält

Personuppgifter
Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Telefon
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Intresseanmälan avser
Välj objektstyp
Välj kommun
Fyll i Beskrivning. Max 4000 tecken
? Fyll i Förslag till ersättning
?
?
? Koordinater
?Filer
Filerna får ej överstiga 10MB
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Du måste kryssa i att du samtycker till behandlingen av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kommer att behandlas av Sveaskog i syfte att hantera din intresseanmälan. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av dina personuppgifter. Dina lämnade personuppgifter sparas med anledning av intresseanmälan i 12 månader efter behandling av denna, om du inte väljer att dina uppgifter ska sparas för framtida kontakt. Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade. Datainspektionen är tillsynsmyndighet gällande integritetskyddsfrågor.

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)