• Enkelt och tryggt

    Vi hjälper dig före, under och efter köpet. 

Så köper du - steg för steg

Det är enkelt att köpa skogsegendom av Sveaskog. Vi hjälper dig före, under och efter köpet. Tveka inte att fråga oss!

Så här går det till att köpa skogsegendom av Sveaskog – fem enkla steg: 

  1. Vi väljer ut ett område på våra marker som kan bli en fin skogsegendom. Därefter anlitar vi en extern fristående inventeringsfirma som gör en skoglig inventering av det utvalda området och dokumenterar detta i en skogsbruksplan, som innehåller kartor och beskrivningar av skogen. Planen används som underlag för ekonomiska beräkningar och planering av skogens skötsel framöver. 
  2. Vi skriver ett prospekt tillsammans med en beskrivning av skogsegendomen och hur försäljningen går till och hur du lämnar ett anbud. Alla objekt till salu, med prospekt, bilder och anbudsblankett, publicerar vi på vår hemsida.   
  3. Läs och titta: Läs prospektet och skogsbruksplanen, åk ut och titta på området. Ring gärna om du har frågor. Om du känner dig osäker på vad det är du ska titta på i skogen kopplat till vad som står i prospektet/skogsbruksplanen kan du be någon av våra kunniga virkesköpare att följa med dig ut. 
  4. Räkna och lägg ett bud: När du funderar på vilket bud du ska lämna kanske du behöver konsultera din privatekonomiska rådgivare eller någon som erbjuder sådana tjänster. Frågor om de skogliga värdena svarar vi gärna på. Då kontaktar du vår kontaktperson för egendomen som ibland är en mäklare anlitad av oss. Sen skriver du ditt bud i anbudsformuläret.  
  5. Köpet görs klart: Vi öppnar alla inkomna anbud samtidigt dagen efter sista anbudsdag och vi kontaktar köparen kort därefter. Vi ordnar med alla dokument så pappersarbetet blir lätt när du köper en skogsegendom av oss. När allt är klart med fastighetsombildningen får du information från Lantmäteriet om att den så kallade förrättningen är genomförd, och de informerar om hur du ordnar lagfarten hos dem för din nya fastighet.