Certifikat

Certifikat

Den råvara Sveaskog säljer får inte komma från kontroversiella källor. Genom att använda certifikat för spårbarhet finns information om varifrån virket kommer.

Sveaskogs certifikat

  • ISO 14001
  • FSC® skogsbrukscertifikat egen skog
  • FSC® skogsbrukscertifikat grupp
  • FSC® spårbarhetscertifikat
  • PEFC spårbarhetscertifikat
  • PEFC skogsbrukscertifikat grupp
  • AEOF tullförenklingar / säkerhet och skydd