)
Hållbarhetsrapportering enligt GRI

Hållbarhetsrapportering enligt GRI

Sveaskog redovisar hållbarhetsarbetet enligt riktlinjerna för Global Reporting Initiative (GRI G4) och är externt bestyrkt. 

GRI är ett samarbetsorgan till FN:s miljöprogram. Hållbarhetsredovisningen för 2016 uppfyller krav på kriterier enligt GRI G4 nivå Core och är översiktligt granskad av revisionsföretaget Deloitte AB.

Sveaskog stödjer sedan 2005 FN-initiativet Global Compact och tar därmed tydlig ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljöansvar, rätten att bilda fackföreningar och antikorruption. Årligen rapporterar Sveaskog Communication on Progress till Global Compact.