Hållbart företagande

Hållbart företagande

Sveaskogs mål är att företagets verksamhet ska bedrivas hållbart.

Grunden är en långsiktigt lönsam affärsverksamhet som bedrivs enligt god etik och där Sveaskog är kundernas kunnigaste och främsta partner. Innovation, effektivitet, hållbart skogsbruk och att vara en attraktiv arbets- och uppdragsgivare är områden där Sveaskog ska vara ledande i branschen.

Sveaskogs mål för hållbart företagande

  • Det mest lönsamma skogsföretaget kort och lång sikt med god etik
  • Kundernas främsta och kunnigaste partner
  • Förstahandsvalet för medarbetare och entreprenörer – bra ledar- och medarbetarskap. Könsfördelning 30/70 eller jämnare 2020. Fler medarbetare med utländsk bakgrund.
  • Ledande inom innovation och effektivitet – minst två procent ökad totalproduktivitet per år. Innovationer som bidrar till den gröna omställningen och ökar lönsamheten.
  • Ledande inom hållbart skogsbruk – 99 procent av miljövärdena klaras i skogsbruket utan stor påverkan. Utsläppen av koldioxid ska minska med minst 30 procent till 2020.