Frågor och svar

Frågor och svar

Här förklarar vi steg för steg hur anbudsprocessen går till.

Att det är svårt och krångligt att lämna anbud/ intresseanmälan är en vanligt förekommande åsikt. Vi har därför försökt att förenkla detta genom att steg för steg förklara processen och samtidigt tipsa om vad som kan vara bra att tänka på.

  1. Vem kan lämna anbud/intresseanmälan?
    Alla har rätt att delta.
  2. Hur skall anbud/intresseanmälan lämnas?
    Anbud skall lämnas enligt instruktioner på respektive objekt. Antingen genom mail eller genom att fylla i formuläret "Lämna anbud" i anslutning till objektet.
  3. Vad händer sen när Sveaskog fått ditt anbud/intresseanmälan?
    Sveaskog prövar inkomna anbud/intresseanmälningar snarast. Fri prövningsrätt förbehålls säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit bud eller att hålla en efterföljande förhandling eller auktion mellan budgivarna. Avtal skrivs och undertecknas om ditt anbud eller din intresseanmälan antas. Samtliga anbudsgivare/lämnare av intresseanmälan meddelas om beslut efter avslutad hantering.

Sekretess

All hantering av anbud och intresseanmälan omfattas av sekretess intill dess att avtal slutits och meddelande om beslut skickats till samtliga som lämnat anbud/ inkommit med intresseanmälan. Alla inkomna dokument arkiveras sedan enligt reglerna för arkivpolicy.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur du lämnar anbud/intresseanmälan eller har frågor kring våra lediga objekt är du välkommen att kontakta ansvarig upplåtare som nämns i anbudsförfrågan/underlag för intresseanmälan.