Jaktområde Ödhult i Småland

Jaga högvilt eller småvilt i varierad natur med god tillgänglighet och fina möjligheter till en lyckad jaktupplevelse.

Län: Kalmar

Kommun: Hultsfred

Areal: 450 ha

Avtalsform: Jakt högvilt och småvilt

Period: Ett år i taget, tillsvidareavtal

Visa karta och vägbeskrivning

Jaktområdet är beläget vid Ödhult mellan Målilla och Hultsfred, väster om Rv 23/34. 

Jaktbart vilt är vanligt förekommande småvilt samt vildsvin, rådjur och älg. Området ingår i dag i Norra Aspelands Äso. Älgtilldelning är inte klart då ny älgskötselplan är under arbete. Sannolikt kalvjakt och eventuell tillgång till vuxen älg via avlysningsjakt.

Arrendet erbjuds till jaktlag eller jaktklubb i föreningsform. Beskriv vilka ni är, jaktlagsmedlemmarnas namn, övriga jaktmöjligheter, m.m. under Övriga upplysningar i anbudet.

Tänk på att det inte är tillåtet att utfodra med rotfrukter på Sveaskogs marker.

Anbud i kronor per hektar, exklusive moms, skall vara oss tillhanda senast 2019-04-25.

Mer information

Försäljningssätt

Försäljning av upplåtelse sker genom "Lämna anbud" nedan. Upplåtelse sker ett år i taget (tillsvidareavtal). Fri prövningsrätt förbehålls säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit bud eller att hålla en efterföljande förhandling eller auktion mellan budgivarna. 

Lämna anbud

Anders Karlsson

Anders Karlsson

Jakt- och klövviltsansvarig

Götaland

Tel: 036-34 19 93 036-34 19 93

Skicka e-post till Anders

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Övriga upplysningar
Fyll i övriga upplysningar
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Du måste kryssa i att du samtycker till behandlingen av personuppgifter
Sparar Sparar...

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kommer att behandlas av Sveaskog i syfte att följa upp anbud av upplåtelseobjekt. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av dina personuppgifter. Dina kontaktuppgifter sparas en månad efter att anbudsförfarandet är avslutat om du inte väljer att dina uppgifter ska sparas för framtida kontakt. Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet och dit kan man vända sig med klagomål över behandlingen av personuppgifter.

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)