Jaktområde Svedbrandshult i Jönköping

Jaga vildsvin, rådjur, älg eller småvilt i ett naturskönt område en mil väster om Jönköping.

Län: Jönköping

Kommun: Jönköping

Areal: 220 ha

Avtalsform: Jakt högvilt och småvilt

Period: Tillsvidareavtal

Visa karta och vägbeskrivning

Området ingår i Norra Nissandalens Äso. Tidigare jaktlag har jagat älg tillsammans med grannar på cirka 1 200ha. Eventuellt kan det samarbetet fortsätta.

Östra delen ligger inom Dumme mosse naturreservat. Jakttorn får inte uppföras inom reservatet.

Det är sökt tillstånd för bergtäkt i sydöstra delen men blir det aktuellt tar vi en diskussion om det då. 

Upplåtelsen omfattar all jakt inom området. 

Tänk på att det inte är tillåtet att utfodra med rotfrukter på Sveaskogs marker.

Anbud i kronor per hektar, exklusive moms, skall vara oss tillhanda senast 2019-06-01.

Tillträde från 2019-07-01. Tillsvidareavtal med 6 månaders uppsägningstid som löper tills någon av parterna säger upp det.

Mer information

Försäljningssätt

Försäljning av upplåtelse sker genom "Lämna anbud" nedan. Upplåtelse sker ett år i taget (tillsvidareavtal). Fri prövningsrätt förbehålls säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit bud eller att hålla en efterföljande förhandling eller auktion mellan budgivarna. 

Lämna anbud

Anders Karlsson

Anders Karlsson

Jakt- och klövviltsansvarig

Götaland

Tel: 036-34 19 93 036-34 19 93

Skicka e-post till Anders

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Övriga upplysningar
Fyll i övriga upplysningar
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Du måste kryssa i att du samtycker till behandlingen av personuppgifter
Sparar Sparar...

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kommer att behandlas av Sveaskog i syfte att följa upp anbud av upplåtelseobjekt. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av dina personuppgifter. Dina kontaktuppgifter sparas en månad efter att anbudsförfarandet är avslutat om du inte väljer att dina uppgifter ska sparas för framtida kontakt. Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet och dit kan man vända sig med klagomål över behandlingen av personuppgifter.

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)