)
 • Välkommen in

  Ekopark Bödas natur växlar från det allra kargaste till det mest färgsprakande.

 • Välkommen in

  Ekopark Bödas natur växlar från det allra kargaste till det mest färgsprakande.

 • Välkommen in

  Ekopark Bödas natur växlar från det allra kargaste till det mest färgsprakande

Ekopark Böda

Ekopark Böda är ett säreget och inbjudande landskap på Ölands nordligaste spets. Här kan du vandra längs långa karga stränder med praktfulla orkidéer eller ta dig tillbaka till järnåldern bland Bödas välbevarade fornlämningar.

Ekopark Böda bjuder på alltifrån karga sandhedar med stormvridna tallar, till kalkrika ängstallsskogar med en mångfald av orkidéer och frodiga lövlundar med jätteekar.

Böda har inte bara en fascinerande natur att erbjuda - kulturarvet är också högst påtagligt. Det stora antalet välbevarade fornlämningar är unikt i norra Europa. Nästan helt intakta byar med husgrunder, stenhägnader och gravfält berättar om forna ölänningars liv här.

Ett av Sveriges mest välbesökta fritidsområden

Under soliga sommardagar är buktens vackra sandstränder populära. Runt hela Böda sträcker sig en cykelled som passerar flera av de många sevärdheterna. Skogslandskapet är mycket värdefullt och varierande tack vare en lång kulturhistoria.

För att bevara och återskapa den unika mångfalden i Böda har Sveaskog valt att göra området till ekopark. Genom en väl planerad naturvårdsskötsel kommer vi att skapa mer ängstallskog, ädellövskog, våtmarker och lyfta fram fornlämningar och kulturminnen.

Pågående projekt: Åtgärder på Byrums sandfält och avverkning av Weymouth-tall

Med start den 21 september 2017 genomför Länsstyrelsen och Sveaskog åtgärder för att bevara hotade arter på Byrums sandfält i Ekopark Böda. Sveaskog genomför nu också avverkningar av Weymouth-tall för att säkra den inhemska floran, både i naturreservat och i övriga ekoparken. 

Läs mer om åtgärderna i Ekopark Böda

Hitta hit

Snabba fakta

 • Invigd: 2006 
 • Missa inte: Skäftekärrs järnåldersby, Trollskogen och masteträden. 
 • Tips på aktiviteter: Cykling, guidade turer och bad. 
 • Intressanta arter: Vit skogslilja, nattskärra och murgröna. 
 • Storlek: 5 800 hektar
 • Läge: På Ölands nordligaste spets.

Kontakta oss

Tel: 0771-787 100 0771-787 100

Skicka e-post till Kundcenter

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor eller beställning av broschyrer.

Läs mer

Våra ekoparker