Fångstrapportering

Här kan du registrera din fångst för att vi ska kunna samla statistik om fisket i Byske samt Malingsbo-Kloten och Skälsjöarna. 

Fyll i uppgifterna nedan:

Fångstrapportering

Återutsatt

Behandling av personuppgifter
Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna som registreras kommer att behandlas i syfte att samla statistik om fisket i Byske samt Malingsbo-Kloten och Skälsjöarna. Inga personuppgifter kommer att skickas vidare till tredje part. Personuppgifterna kommer att rensas efter sex månader. Driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av era personuppgifter. Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade. Datainspektionen är tillsynsmyndighet gällande integritetskyddsfrågor.

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)