Sveaskogs fiskekort

Sveaskogs fiskekort

Med Sveaskogs olika fiskekort kommer du att upptäcka att här finns något för alla. I norr finner du sträckor för öring- och harrfiske, skogstjärnar med abborre och gädda samt älvsträckor med laxfiske. I söder kan du fiska abborre, gädda, mört, braxen, sutare, ål, björkna, ruda och andra mer udda arter. 

Inom några av områdena kan du välja om du vill fiska i naturvatten eller i put & take, där utsättning av fisk sker. I de flesta områdena fiskar du i naturvatten med naturligt reproducerande fiskbestånd.

Köp Sveaskogs fiskekort

Alla våra fiskekort kan köpas online. Klicka på respektive fiskekort så kommer du till köpsidan där du hittar information om vilka vatten som ingår i respektive fiskekort, priser, fiskeregler, kartor samt köpmöjligheter. Fiskekort kan även köpas hos någon av våra återförsäljare.

Med vårt nya fiskekort Fiskenord har du tillgång till över 1 000 fiskevatten i både Norrbotten och Västerbotten.

Norrbotten/Västerbotten/Lappland  
Fiskekort Fiskenord köp online
Hälsingland  
Fiskekort Hornslandet  köp online 
Dalarna/Västmanland/Närke  
Fiskekort Fiskemitt köp online
Fiskekort Krampensjöarna köp online
Fiskekort Malingsbo-Kloten   köp online
Fiskekort Skälsjöarna köp online
Västergötland  
Fiskekort Strängseredssjön  köp online
Östergötland  
Fiskekort Ämten Öjsjön  köp online
Halland  
Fiskekort St Skärsjön  köp online
Småland  
Fiskekort Öbälen-Vrången  köp online 
Skåne  
Fiskekort Vesslarpssjön köp online
Fiskekort Bjärrödssjön köp online

Fiskeregler

Som ett led i Sveaskogs arbete för en hållbar utveckling av fisket och för att värna livsmiljön så ber vi dig uppmärksamma våra villkor och regler innan du beger dig ut till våra fiskevatten. Fiskereglerna för de olika fiskekortsområdena hittar du under respektive fiskekort.

Den svenska allemansrätten

Den svenska allemansrätten ger sportfiskaren större frihet än i något annat land. Allemansrätten är frihet under ansvar och du som sportfiskare ansvarar för att inte fånga mer fisk än vad du har användning för samt att inte sälja fångsten och att visa naturhänsyn. Vid hela Sveriges kust, liksom i de stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön, är allt fiske med handredskap fritt. På andra ställen måste du i regel skaffa ett tillstånd för sportfiske. Det gör du genom att köpa fiskekort eller att be vattenägaren om lov.

Gruppkort för skolklass

  • Är ni en skolklass? Vill ni upptäcka fiske och naturen?
    Då kan vi erbjuda Sveaskogs gruppkort för skolklasser. Kortet kostar endast 75 kronor per klass (max 30 elever) och dygn och gäller för fiske i naturvatten vid något av Sveaskogs fiskekortsområden.

Ungdomsfiskekort

  • Ungdomar under 20 år fiskar gratis i naturvatten på Sveaskogs fiskekortsområden, fiskekort krävs dock. 
  • Klicka på länken, ladda ner fiskekortet, skriv ut och skriv under med ditt namn och personnummer.
    Sveaskogs ungdomsfiskekort 

    Fiskekortet ska alltid medföras vid fiske och kunna uppvisas på begäran tillsammans med giltig legitimation. Du behöver inte ladda ner och skriva ut ett eget fiskekort om du är under 20 år och fiskar tillsammans med vuxen som löst fiskekort på naturvatten.