Att jaga på Sveaskogs marker

Att jaga på Sveaskogs marker

Jakten på Sveaskogs marker ska vara attraktiv för jägarkåren och ge en god ekonomisk avkastning samtidigt som jakten är ett viktigt verktyg för att hålla viltstammarna i balans med skogsbruk och övriga samhällsintressen. 

Genom att samförvalta skog och vilt skapar Sveaskog förutsättningar för en varaktig och värdefull virkesproduktion likväl som friska klövviltsstammar.

Samverkan

Sveaskog samverkar med markägare, jägare, skolor, jägarorganisationerna och myndigheter för att nå såväl de skogliga målen som att utveckla jakten och olika jakterbjudanden.

Jaktens ekonomiska värde

Rätten att jaga har ett stort ekonomiskt värde då efterfrågan på jaktmöjligheter är på fler ställen större än tillgången. Sveaskog tillämpar en prispolitik som bland annat grundar sig på viltbonitet och övriga jaktkvalitéer, tillgänglighet, markens geografiska läge samt efterfrågan på marknaden. Vi tillämpar främst arealavgift i vårt sydliga innehav och i vårt norra innehav ett grundpris samt fällavgifter.

Visste du att...

  • Älgjakten är den mest omfattande och mest reglerade jakten i Sverige. 
  • Cirka 250 000 av Sveriges
    300 000 jägare jagar älg och de skjuter ca 100 000 djur varje år. 
  • Drygt 25 000 personer jagar varje år på Sveaskogs marker.