)

Fällrapportering

Här ska du som köpt jaktkort på vår hemsida rapportera nedlagt vilt. 

Det du rapporterar kommer endast användas för Sveaskogs interna arbete och kommer inte publiceras för andra. 

Information
* Obligatorisk uppgift. Anges i formatet YYYY-MM-DD
Obligatorisk uppgift
* Obligatorisk uppgift
* Obligatorisk uppgift
Personuppgifter
* Obligatorisk uppgift
* Obligatorisk uppgift
* Obligatorisk uppgift
* Obligatorisk uppgift

§6 Behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, org.nr 556016-9020). Genom att skicka in en fällrapport godkänner ni att de lämnade uppgifterna behandlas av Sveaskog i syfte att kunna följa upp nedlagt vilt. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av era personuppgifter. Ni har rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran erhålla besked om vilka personuppgifter bolaget behandlar. Ni har även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.