Jaktmarker och upplåtelser

Jaktmarker och upplåtelser

Sveaskogs fastighetsinnehav omfattar ca 4,1 miljoner hektar över hela Sverige. På dessa marker jagar idag mer än 25 000 jägare och det finns utrymme för fler. 

Efterfrågan på jakt är stor och vår ambition är att fler ska kunna jaga. Sveaskog arbetar därför aktivt med att utveckla jakten och olika jakterbjudanden för att kunna välkomna fler nya jägare på våra marker.

Jakträttsupplåtelser (jaktarrenden)

Vi upplåter rätt att jaga till privatpersoner, jaktlag, föreningar, sammanslutningar och företagare inom naturturism. Vanligtvis omfattar jakträtten all jakt men den kan också vara uppdelad i småviltsjakt och högviltsjakt eller efter specifika arter. Titta bland våra lediga marker

Korttidsjakt 

Vi kan erbjuda dig som jägare ett flertal jaktområden där du kan jaga under en begränsad period genom att lösa jaktkort, ett enkelt sätt att uppleva nya marker och viltslag på. Du kan köpa Sveaskogs jaktkort direkt här på hemsidan