Jaktkort Malingsbo-Kloten

Jaktkort Malingsbo-Kloten

Jaga småvilt på egen hand i hjärtat av Bergslagen. Endast 2,5 timmar från Stockholm kan du jaga hare och skogsfågel i det populära området Malingsbo-Kloten. Du jagar inom den så kallade Kungamarken i ett omväxlande och kuperat landskap med skog och jordbruksbygd, rikt på sjöar och tjärnar.

Köp jaktkort

  

Om områdena

Jakten sker på nio områden om ca 600-1200 hektar vardera. Varje område disponeras exklusivt av ett sällskap om 1-3 jägare per dag.

 • Lövtjärnsberget, 583 ha – kuperad terräng, mestadels barrskog, viss odlad mark och enstaka myrar.
 • Haraldstorp, 702 ha – en del ungskog, hyggen samt åkermark. Lätt terräng, flackt och långsluttande.
 • Tjäderleken, 566 ha – relativt flackt område dominerat av barrskog, en del ungskog.
 • Nyforsberget, 781 ha – höglänt och barrskogsdominerat område med visst inslag av myrmarker.
 • Skogseldsberget, 890 ha – kuperat och sjönära, barrskogsdominerat område
 • Norra Gräsberg, 1213 ha – större sammanhängande mark med inslag av tjärnar och större myrmarker
 • Södra Gräsberg, 787 ha –gränsar mot större vattendrag, ungskogar och myrmarker.
 • Baggå, ca 1 000 ha - kuperat och omväxlande, mestadels barrskog med en tjärn på området. Gränsar till jordbruksmark i norr och nordväst.
 • Södra Bisen, ca 1 200 ha - domineras av medelålders äldre barrskog. Ligger till större delen i Ekopark Malingsbo.

Jakt sker inom bokat område och bedrivs på egen hand. Sveaskog har ingen personal på plats.

Här finns av naturen varierad tillgång på de arter som normalt förekommer i Bergslagen. I allmänhet god fågeltillgång. Nedlagt vilt tillfaller jägare utan tillkommande avgifter. Området berörs av vargrevir vilket bör tas i beaktande. Vargar har hittills inte attackerat tamdjur som kommit till vår kännedom.

Kortet gäller allt småvilt bortsett från rådjur och bäver. Vildsvin och björn räknas som högvilt och är inte tillåtet med detta jaktkort.

Boende

Se länk om Rovsveden och Luthmans. I området finns även campingplats och stugbyar.

 

Hitta hit

Allmänna regler

Att vara jägare hos Sveaskog innebär att du tar på dig ett ansvar för att jakten sker på ett etiskt riktigt sätt med stor respekt för det vilda, vår lagstiftning och villkoren i våra upplåtelser. Jakten på Sveaskogs marker ska bedrivas enligt de Nordiska Jägarreglerna.

Innan du beger dig ut på jakt är det viktigt att du kontrollerar aktuell jakttidtabell för den art du avser jaga då jakttiderna varierar mellan arterna och geografiskt i landet samt tar del av de Allmänna reglerna.

Priser

 • 400 SEK per vuxen och dag
 • 260 SEK per ungdom och dag

Ingår i priset: Jaktkort för bokat område

Period: Jan, feb, mar, aug, sep, okt, nov, dec

Ungdomspris gäller för dig som ännu inte fyllt 26 år.

Bag limit

 • Baglimit gäller för samtliga av följande skogsfågelarter: tjäder, orre, järpe samt ripa. Oavsett kön gäller max 2 st fåglar per dygn.

Villkor

 • Alla jägare ska kunna legitimera sig, uppvisa giltigt jakttillstånd, statligt jaktkort, vapenlicens och i förekommande fall införseldokumentation samt den fångst som fällts på uppmaning av polisman, tulltjänsteman, länsstyrelsens personal förordnad jakttillsynsman samt tjänsteman inom Sveaskog. Du ombeds därför att ange ett mobilnummer vid bokningen där vi kan nå dig under jaktdagen för att kontrollera ovan nämnda.
 • Så betalar du statligt jaktkort
 • Att resa med skjutvapen (från Norge eller annat EU-land)

Kundcenter

Tel: 0771-787 100 0771-787 100

Skicka e-post till Kundcenter

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor om jaktområdet eller allmänna frågor om jakt.

Frågor om bokning och betalning
Vid frågor om bokning och betalning, kontakta vår officiella leverantör Nordic Travel AB så hjälper de dig.
Call center: 0411 – 23 66 00 
Skicka e-post till Nordic Travel

Generella bokningsvillkor