Strövskogar

Skogen är en fantastisk plats för oss människor att vara i. Skogens olika värden har i alla tider gjort oss gott. De har skänkt energi, rekreation och gett oss upplevelser. 

Förr i tiden var vi ofta ute i skogen. Idag sker det mer sällan. Sveaskog ser gärna att fler besöker skogen. Vi har därför tagit fram en tjänst som vi kallar Våra strövskogar. Det är de skogar som vi tror det är lämpligt att vandra och att plocka bär och svamp. Om du zoomar in på kartan, kan du se skogens ålder, vilken typ av skog och vilken vegetation det är i området.

Vår förhoppning är att vi på detta sätt kan visa upp vilken fantastisk natur Sverige har. Vi vill göra skogen mer tillgänglig. Det finns spännande skogar nära dig – tro oss.

Tyck till!

  • Kom gärna med synpunkter hur Våra strövskogar kan förbättras. Mejla dina idéer till strovskog@sveaskog.se.