Trainee

Bli trainee hos oss

Att vara trainee hos oss innebär att du under 18 månader får lära känna vår verksamhet, bygger upp ett stort kontaktnät, och du får möjlighet att utvecklas både som person och i din blivande yrkesroll. 

Teori och praktik

På Sveaskog har vi tagit fram ett program som kombinerar teori och praktik för att ge förutsättningar för ett framtida framgångsrikt arbete i vår stimulerande värld. Vårt traineeprogram leder troligtvis inte till att du blir chef direkt. Däremot kommer du att på ett unikt sätt lära känna verksamheten, bygga ett stort kontaktnät och få möjlighet till personlig utveckling.

Handledare och mentor

Under varje block har du en handledare till stöd. Handledaren har ansvar för det löpande arbetet. Under programmets sista halvår får du en mentor som har till uppgift att stödja dig så att du kan tillgodogöra dig de kunskaper som krävs för framtida arbetsuppgifter. Vår förhoppning är att din mentor även kommer att följa dig under efter avslutat traineeprogram.

Ansökan

  • Ansökningstiden för årets traineeprogram har gått ut.