Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Medarbetare på ett kontor

Aktivt arbete för jämställdhet, mångfald och inkludering

Sveaskog har under lång tid och på olika sätt arbetat aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering. Målet är en jämnare könsfördelning, en större andel medarbetare med utländsk bakgrund och en inkluderande kultur där alla kan trivas och växa på lika villkor.

Här nedan presenteras några av de åtgärder som Sveaskog har vidtagit och vilka effekter de har lett till.

Utbildning för alla en viktig grund

I arbetet för ökad inkludering behövs kunskap och insikt. Normer kan vara svåra att upptäcka, just därför att de är så självklara. På Sveaskog la vi grunden för vårt arbete genom att alla chefer kring årsskiftet 2015/2016 fick i uppgift att leda en webbutbildning i jämställdhet och mångfald för sina medarbetare. Det var ett medvetet val av metod och ett effektivt sätt att engagera cheferna i arbetet, eftersom de fick ta ansvar för jämställdhetsarbetet på ett tydligare sätt. Utbildningen höjde kunskapen och engagemanget bland både chefer och medarbetare och ledde till ett antal lokala initiativ och förbättringsförslag. Sedan 2016 ingår utbildningen i introduktionen för alla nyanställda genom att en halv dag ägnas åt utbildning och diskussion kring bland annat jargong, mångfald, normer och genus under ledning av medlem i koncernledningen. 

Som Sveriges största skogsägare arbetar Sveaskog för att skogen ska vara en bransch där alla kan trivas och växa. Sedan hösten 2019 erbjuder därför Sveaskog webbutbildningen i jämställdhet och mångfald till alla sina entreprenörer. Målet med utbildningen är att de nya kunskaperna ska kunna användas i arbetet för en mer inkluderande arbetsplats, vilket i sin tur stärker både Sveaskogs, våra entreprenörers och ytterst branschens attraktionskraft.

Mentorskap för mångfald

Under 2019 inledde Sveaskog ett samarbete med det sociala företaget Mitt Liv, vars mentorprogram fungerar som en brygga mellan svensk arbetsmarknad och kompetent arbetskraft med utländsk bakgrund. 16 medarbetare på Sveaskog, både i koncernledningen och i andra roller, har hittills agerat mentorer och på olika sätt stöttat adepter med utländsk bakgrund och akademisk examen på deras väg mot ett arbete som motsvarar deras kompetens. Eftersom det är viktigt att Sveaskogs framtida ledare har mångfaldskompetens ingår mentorprogrammet som en del i Talangprogrammet. Mitt Liv har även genomfört workshop och utbildning kring fördomar, normer och inkludering i koncernledningen.

Effekter

Sedan 2013 har andelen tillsvidareanställda kvinnor inom marknadsområdena (skogliga befattningar) mer än fördubblats (från 8 till 18 %). I Sveaskogs koncernledning är andelen kvinnor 56 % och i styrelsen 57 %. Både vd och styrelseordförande är kvinna. 

I medarbetarundersökningen 2019 framkom att andelen kvinnor som anser att kvinnor och män behandlas lika inom Sveaskog har ökat från 53 till 75 procent sedan 2013.