)
Ellen Nordström, områdesansvarig Ekopark Böda

Ellen Nordström, områdesansvarig Ekopark Böda

”Jag hittade det perfekta skogsjobbet på drömjobbplatsen – Öland”

Hallå där Ellen! Nu har du jobbat som områdesansvarig i Ekopark Böda i några månader. Hur har den första tiden varit?
- Väldigt kul och inspirerande, men även mycket att sätta sig in i. Det finns många delar i att ha hand om en ekopark och vissa är mer bekanta för mig än andra. Men jag gillar utmaningar så det är bara positivt.

Vad var det som lockade dig till Sveaskog och det här jobbet?
- Jag brinner för hållbarhet och förnybara råvaror. Därför studerade jag till jägmästare med inriktning mot naturvård. Men när det kom till att söka jobb fanns det för mig en plats i landet som var drömplatsen – Öland… jag kommer nämligen från ön. Men att få ett skogsjobb på Öland hade jag aldrig räknat med. Innan den här tjänsten kom ut fanns det inget direkt skogsjobb på ön. Men, nu är jag här och njuter till fullo! 

Berätta lite om Ekopark Böda
- Ekoparken är 5 600 hektar stor och ligger på Ölands nordligaste spets. Sveaskog valde att göra området till ekopark för att bevara och återskapa den unika mångfalden i Böda. Genom en väl planerad naturvårdsskötsel kommer vi att skapa mer ängstallskog, ädellövskog, våtmarker och lyfta fram fornlämningar och kulturminnen.

Vad har varit mest överraskande hittills?
- Hur olika alla känner angående Ekopark Böda kring vad man ska fokusera på. Vissa vill ha skogen bara för att kunna cykla på skogsvägar, andra för insekternas skull och återigen andra för promenader. Jag visste att det fanns många åsikter om skogen och hur den ska användas men i ekoparken verkar de vara alla olika man kan tänka sig. Vi ska försöka att hitta lösningar som passar för så många som möjligt, men avvägningar kommer så klart att behövas göras då vissa av åsikterna inte är lätta att kombinera. Vi i Sveaskog gör ju naturvårdsåtgärder och avverkar enligt plan samt bevarar och återskapar miljöer. Det är som i alla Sveaskogs ekoparker en kombination av åtgärder. 

Vad händer just nu i ekoparken?
- Jag sätter upp kontoret i Skäftekärr, och jobbar sida vid sida med kollegan Jan Petersson för att lära mig om området och hur man planerar åtgärder bäst just i ekoparken. Länsstyrelsen och Sveaskog har inlett åtgärder för att bevara hotade arter på Byrums sandfält i Ekopark Böda. Vi genomför nu också avverkningar av Weymouth-tall för att säkra den inhemska floran, både i naturreservat och i övriga ekoparken. 

Vad i rollen som områdesansvarig i Ekopark Böda attraherar dig mest?
- Att det är så mångsidigt. Det är allt från möten med kommuner och länsstyrelsen till att ta hand om Arboretumet i Skäftekärr. Och att få vara med i alla delar av skogsbruket.

Vad gjorde du innan du kom till Sveaskog?
- Pluggade till jägmästare först i Umeå och sedan i Alnarp. Sedan var jag en sväng till Rwanda där jag jobbade för Vi-Skogen med Agro-forestry.

Har du en renodlat skoglig bakgrund, eller har du även gjort andra saker?
- I grunden har jag miljö- och miljöpolitisk utbildning, sedan studerade jag ett tag naturresursteknik på Luleå Universitet, därefter hållbar utveckling runt Viktoriasjön på Biskop Arnö Folkhögskola och slutligen jägmästarutbildningenn. 

Vad tror du blir den största utmaningen framåt?
- Att få så många som möjligt att bli nöjda med de åtgärder vi kommer att göra i ekoparken. 

Och vad tror du blir det roligaste i jobbet?
- Planera åtgärder för att nå de naturvärdesmål som finns för ekoparken.

Hur ska man vara för att passa som områdesansvarig i ekoparken tror du?
- Mångsidig och engagerad i området. 

Vad händer härnäst?
- När jag har landat lite mer i rollen och satt in mig i området ska jag arbeta med Ekoparksplanen för Böda.

Vad gör du när du inte jobbar?
- Tränar med min hund och njuter av naturen. 

Har du några dolda talanger?
- Jag spelar saxofon.