Tekniksprånget

Tekniksprånget är ett praktikprogram som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av Skolverket. Syftet är att locka fler ungdomar att studera vidare inom högre tekniska utbildningar.

Sveaskog välkomnar studenter från hela landet att söka praktikplats hos oss. Genom att medverka i Tekniksprånget vill vi på Sveaskog visa vilka möjligheter och roller det finns inom skogsbranschen för dig med naturvetenskaplig eller teknisk bakgrund. Vi vill vara ledande inom hållbart skogsbruk med ett aktivt innovationsarbete, teknisk utveckling i framkant och gröna värden för världen.

Tekniksprånget är en unik satsning för att stärka Sveriges framtida kompetensförsörjning genom att ge unga chansen att praktisera som ingenjör under fyra månader. Det vänder sig till dig som gått ut gymnasiet, läst NA/TE och är under 21 år.