Mörrom logotype, tar dig till startsidan
Biotopvård

Biotopvård

Har ett träd fallit över din favoritplats? Står det buskar och sly ivägen när du ska fram? Lugn, din omväg är viktigt för att vi ska kunna fiska lax och öring även i framtiden.

Mörrums Kronolaxfiske medverkar i flera olika biotopvårdsprojekt, bland annat för att gynna Flodpärlmussla och Tjockskalig målarmussla. Det är främst musslornas värddjur man riktar in sig på. Stora mängder lekgrus har lagts ut, dels med kranbil från väg men även i större omfattning med hjälp av helikopter. Plantering av träd samt bevarande av kullfallna träd och död ved är också ett led i att skapa biologisk mångfald. Mörrums Kronolaxfiske är därför mycket restriktiva med att forsla bort kullfallna träd från ån. 

Senast uppdaterad: 2013-11-20