Odling & utsättning

Odling & utsättning

För att hjälpa naturen gör vi varje år stödutsättning av Havsöring. All avelsfisk är vild fisk för att minska risk för att "förtunna" generna och sedan några år sätts inte lax ut av samma anledning.

Fiskodlingen

Kronolaxfiskets fiskodling består av två separata recirkulerande system, ett kläckeri om 55 kbm vatten samt en odlingsanläggning om ca 80 kbm vatten. Våra system är uppbyggda på samma sätt, med trumfilter, UV-ljus samt biofilter. Endast 2-5 % nytt vatten tillsätts varje dygn då systemet återanvänder renat vatten. Systemen har ingen kontakt med Mörrumsåns vilket hindrar eventuell smittspridning mellan ån och odling.

Avelsfisket

Avelsfisket startar i början av september då fisken fångas med håv i Kungsforsen eller i Mariebergs laxtrappa i samband med den manuella kontrollen. Därefter samlas avelsfisken i en stor bassäng där art och kön hålls separata. Kring den 20:e oktober brukar öringhonorna vara tillräckligt ”mogna” för att kramas på rom. För att försäkra sig om en bra befruktning, befruktas varje hona alltid med två olika hanar.  Innan rommen läggs in i kläckeriet desinficeras den i ett jodoforpreparat. Vattnet i kläckeriet är temperaturstyrt då vi strävar efter att följa Mörrumsåns temperaturskiftningar. I mitten av mars kläcker rommen. Ynglet kläcks med egen matsäck, gulesäcken, ur den får ynglet sin näring de närmaste veckorna. När säcken är förbrukad matas ynglet in med så kallat startfoder.

Utsätttning

En viss del av öringynglet sparas för vidare uppfödning till ettårig smolt, medan en mindre andel sätts ut i Mörrumsåns tillrinningsbäckar. Vissa år sätter vi även ut öringyngel i Nättrabyån och Lyckebyån. Mörrums Kronolaxfiske odlar årligen ca 15 000 ettåriga öringsmolt. Dessa sätts ut i månadsskiftet mars-april. För att prägla utsatt öringsmolt på Mörrumsåns vatten är det viktigt att utsättningen görs några veckor innan fisken smoltifieras, en fysiologisk process där fisken anpassas till att leva i saltvatten. Samtliga öringar fettfeneklipps innan utsättning.