Mörrom logotype, tar dig till startsidan
Indexprojektet

Indexprojektet

Mörrumsån har tillsammans med Vindelälven, Sävarån och Torneälven i utsetts till s.k. indexvattendrag för lax i Östersjön. Detta är vårt i särklass största, viktigaste och mest arbetskrävande projekt.

Syftet är att med hjälp av insamlade data från dessa utvalda vattendrag öka kunskaperna om de kvarvarande vilda laxbestånden, samt förbättra den statistik som ligger till grund för Internationella Havsforskningsrådets (ICES) prognoser över laxbeståndens utveckling i Östersjön.  Driften och finansieringen av verksamheten i indexvattendragen sker i samarbete mellan SLU, Vattenfall, EON, Sveaskog, Vindelns fiskeråd samt berörda länsstyrelser med ekonomiskt stöd från EU.

Senast uppdaterad: 2013-11-20