Fiskräkning

Fiskräkningen 2018 är avslutad.

I Marieberg passerade säsongen 2018: 306 st laxartade fiskar

 

 

Uppvandringskontrollen sker i laxtrappan vid Mariebergs kraftverk. Uppvandrande fisk räknas av en automatisk fiskräknare. Fisken registreras bland annat med en skuggbild, längdmått, tid och en filmsekvens.  Varje film analyseras och målet är att bestämma art, kön och eventuella märkningar. Tidigare år har vi haft en räknare vid övre Hemsjö men från och med 2016 har vi valt att avstå från att räkna fisken där. Den erfarenhet vi tar med oss från räkningen vid Hemsjö är att ca hälften av fiskarna som passerar Marieberg går vidare förbi Hemsjö. Den största förflyttningen genom fiskvägarna i Hemsjö har skett under shuntningarna vid kraftverken.

Från september månad görs dessutom manuella kontroller. En gång i veckan stängs trappan av och fångad fisk lyfts upp till dammen för hand.  Art, kön och längd protokollförs, på varje fisk tas även ett fenprov för vidare genetisk analys.

Tidigare år:

2017 Marieberg 1691 st (osäker siffra pga driftstörningar under säsongen)

2016 Marieberg 1478 st

2015 Marieberg: 1680 st (driftproblem under april-juni), Hemsjö 165 st (osäker siffra pga driftstörning i Hemsjö)

2014 Marieberg: 1808 st, Hemsjö 665 st

2013  Marieberg: 2885 st, Hemsjö 926 st

2012 Marieberg: 2402 st, Hemsjö 364 st

2011 Marieberg 1052 st, Hemsjö 375 st

2010 Marieberg 458 st, Hemsjö 293 st 

2009 Marieberg 1107 st, Hemsjö 511 st