Mörrom logotype, tar dig till startsidan
Smolträkning

Smolträkning

Det absolut mest arbetskrävande momentet i indexarbetet är smolträkningen vid Ekeberg. Dessutom det roligaste, här får vi kvittot på att fiskevårdsarbetet fungerar.

Utvandringskontrollen sker med hjälp av en smoltfälla, så kallad Smoltwheel. Smolt som fångas bedövas, längdmäts, vägs och märks. Dessutom tas fjällprov vilket gör det möjligt att åldersbestämma fisken samt isolera DNA för genetiska undersökningar. Den märkta fisken transporteras sedan uppströms och återutsätts där. Baserat på hur många märkta laxar och öringar som återfångas i relation till antalet utsatta individer kan man uppskatta fällans fångsteffektivitet och därmed hela älvens smoltproduktion. Återfångad märkt lax och öring återutsätts alltid nedströms fällan. Även andra arter som fångas i fällan registreras men återutsätts direkt nedströms fällan.

Senast uppdaterad: 2022-05-16