Uppdrag

Uppdrag

Vi är oerhört stolta över att vi anlitas av universitet och instutioner över hela landet för att hjälpa till med forskning om laxfiskar och vattendrag. Med den kunskap och erfarenhet vi besitter kan vi erbjuda olika tjänster inom fiskevård som elfiske, nätprovfiske, biotopvård och mycket mer.

Mörrums Kronolaxfiske är involverade i flera forskningsprojekt tillsammans med universitet och högskolor. Hos oss bedrivs forskning kring bland annat Tiaminbrist på lax, genetiska studier samt östrogenundersökning. Forskningsresultat redovisas löpande på sajten.

Bland de universitet som är knutna till oss finns t.ex. SLU:s sötvattenlab, Stockholms Universitet, Lunds Universitet, Karlstad Universitet och flera andra av landets kunskaps- och forskningscentrum.

Förutom de forskningsprojekt vi går in i hjälper vi också studenter och doktorander så mycket vi hinner och förmår med arbeten inom allt från limnologi till nationalekonomi. 

Varje år tar vi emot studiebesök från hela norden som vill ta del av vårt sätt att arbeta och vi anlitas också av andra vattendrag där vårt sätt att arbeta kan komma till nytta.

Vill du ta del av den kunskap och erfarenhet vi besitter är du välkommen att höra av dig till Martin Johansson som ansvarar för forskning och fiskevård på Mörrums Kronolaxfiske.

Martin Johansson

Fiskevårdsansvarig