Fisketillsyn

Fisketillsyn

Det finns många lagar och regler som reglerar fisket i Mörrumsån. Ibland kan det verka krångligt men de har ett väldigt gott syfte. Att se till att vårt uttag ur ån hålls på en nivå som gör det möjligt för våra barn att uppleva detsamma som vi.

De begränsningar i tid för fiske och fångstredskap som finns är lagar som beslutas av Länsstyrelsen eller Hav och Vattenmyndigheten. Förutom dessa har vi som fiskerättsägare gjort ytterligare regler som syftar till att hålla fångsuttaget på en rimlig nivå och för att du som fiskar här ska få en fin upplevelse.

På uppdrag av Havs och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen sköter vår personal fisketillsynen i Mörrumsån. Totalt finns ungefär tio personer som är utbildade och har ett förordnande att se till att lagar och regler följs från länsgränsen mot Småland i norr och ut i hela fredningsområdet i Pukaviksbukten. I havet har vi ett delat ansvar tillsammans med Kustbevakningen.

De tillsynsmän som arbetar för oss är duktiga på vad som gäller och har i första hand i uppdrag att hjälpa dig att göra rätt. Dessutom är de allihop hängivna sportfiskare med lång erfarenhet från Mörrumsån så passa på att få ett tips när du ser dem längs ån.

Det är väldigt viktigt för oss med de observationer som alla ni som rör er utmed ån gör - om du ser något konstigt är du välkommen att ringa vår jour +46 454 51280.

Vår strävan är att göra våra regler så enkla som möjligt och de utgår alltid från sunt förnuft. 

Våra externa fisketillsynare

Erik Hellqvist

Erik Hellqvist

Lars Wendel

Lars Wendel

Magnus Olsson

Magnus Olsson

Ove Andreasson

Ove Andreasson

Per-Ola Johansson

Per-Ola Johansson

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Roger Johnsson

Roger Johnsson