Mörrom logotype, tar dig till startsidan
Fiskevårdsgruppen

Fiskevårdsgruppen

Tillsammans med flera av de som ansvarar för, eller på annat sätt engageras i, frågor som rör fiskevård i Mörrumsån bildar vi Mörrumsåns Fiskevårdsgrupp.

Tillsammans med bland andra berörda Länsstyrelser, Havs- och vattenmyndigheten, Karlshamns Kommun, EOn, SLU och andra forskare har vi en strukturerad arbetsform för att fatta väl underbyggda beslut som gäller fiskevården i Mörrumsån. Nästan all verksamhet är tillståndspliktig och kraven på redovisning av åtgärderna är höga. 

Förutom som underlag för besult fungerar gruppen också på ett bra sätt för att sprida information och nya rön samt att bygga nätverk och utvärdera de projekt som genomförts.

En fiskevårdsgrupp av det här slaget är väldigt unikt och hjälper oss att föra en konstruktiv dialog som har stor respekt för olika intressen.

Senast uppdaterad: 2013-11-26