Mörrom logotype, tar dig till startsidan
Naturreservat

Naturreservat

Mörrumsån är en å av riksintresse och hela ån är ett Natura 2000-område. Förutom det skydd det ger vattnet är även området kring ån på många platser Naturreservat.

Längs Mörrumsåns dalgång finns ett rikt djur- och växtliv med flera rödlistade arter som är viktiga att skydda. För den som inte fiskar finns en fantastisk vandringsväg - Laxaleden med skyltning som beskriver åns rika natur och många av de kulturhistoriska lämningar som finns längs ån.

Läs mer om Laxaleden genom att klicka på länken;
Laxaleden (Karlshamns kommuns hemsida)

För oss är det oerhört viktigt med det skydd som Natura 2000 och Naturreservaten ger. Vi ber våra gäster att respektera de regler som gäller i dessa områden och naturligtvis alltid visa hänsyn till djur- och växtlivet längs ån.

Vi har i uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge att vara med och sköta de Naturreservat som finns längs ån vilket bland annat innebär att röja stigar, tömma sopor, sköta parkeringar och skyltning samt sköta broar och spänger. Tillsammans med Länsstyrelsen har vi också en gemensam ambition att utveckla Naturreservaten som besöksmål för såväl sportfiskare som andra turister. Mörrumsån är fantastisk och vi hoppas att fler tar del av naturen kring den. 

Senast uppdaterad: 2013-11-20