Tjockskalig målarmussla

Tjockskalig målarmussla

Tjockskalig målarmussla är Europas mest hotade musselart. I projektet Unio crassus for Life satsas 4,9 miljoner euros om syftar till att rädda musslan och förbättra vattenkvalitet och livsmiljöer i 12 åar i södra Sverige.

I Blekinge är det inom Natura 2000- områdena i Mörrumsån och Bräkneån som förbättringar för musslan har gjorts. Projektet är ett så kallat LIFE-projekt, ett EU-finansierat projekt som är del av arbetet med att skydda och återställa hotade naturvärden.

I Mörrumsån har vi tillsammans med projektägaren Länsstyrelsen i Blekinge bland annat lagt ut lekgrus för havsöring som är ett viktigt värddjur för den tjockskaliga målarmusslan.

Man kan läsa mer om projektet på Länsstyrelsen i Blekinges hemsida.