Det är för tillfället problem att boka fiskekort med Internet Explorer, använd gärna en annan webbläsare eller kontakta receptionen för hjälp med din bokning.

Det är för tillfället problem att boka fiskekort med Internet Explorer, använd gärna annan webbläsare eller kontakta receptionen för hjälp.

Tjockskalig målarmussla

Tjockskalig målarmussla

Tjockskalig målarmussla är Europas mest hotade musselart. I projektet Unio crassus for Life satsas 4,9 miljoner euros om syftar till att rädda musslan och förbättra vattenkvalitet och livsmiljöer i 12 åar i södra Sverige.

I Blekinge är det inom Natura 2000- områdena i Mörrumsån och Bräkneån som förbättringar för musslan har gjorts. Projektet är ett så kallat LIFE-projekt, ett EU-finansierat projekt som är del av arbetet med att skydda och återställa hotade naturvärden.

I Mörrumsån har vi tillsammans med projektägaren Länsstyrelsen i Blekinge bland annat lagt ut lekgrus för havsöring som är ett viktigt värddjur för den tjockskaliga målarmusslan.

Man kan läsa mer om projektet på Länsstyrelsen i Blekinges hemsida.