Säsongsavslutning (sve+eng)

Säsongsavslutning (sve+eng)

Igår avslutades årets fiskesäsong hos Mörrums Kronolaxfiske och med det kan vi lägga ytterligare ett spännande fiskeår till handlingen. 

Nyheter | 2014-10-01

Årets sista fiskedag avslutades med en gemensam informationskväll för markägare och låntidskortinnehavare. Vi presenterade pågående och framtida forskningsprojekt och bjöd på en sammanfattning av säsongen som har gått.

 

Vårfisket levde inte riktigt upp till förväntningarna i år. Efter några kalla vintrar var vi bortskämda med stora mängder övervintrand fisk till säsongsstarten. Årets milda vinter, och en viss dödlighet under förra höstens lek, minskade antalet fångade fiskar. Under vårfisket fångades ca 450 laxar och öringar. Anmärkningsvärt är det fina ”blänkarefisket” vi fick uppleva. Det togs många fina nystigna öringar på åns nedre del med två riktigt stora silverpaket som vägde närmare åtta kg.

 

Tack vara den milda vintern började laxuppgången och blanklaxfisket väldigt tidigt i år och årets första nystigna lax togs redan den 17 april. Blanklaxfisket var mycket bättre än på många år! Det fångades över 100 nystigna laxar under perioden maj – juni med en imponerande snittvikt på över 11 kg. 13 av dessa återutsattes.

Den största blanklaxen fångades av Mattias Pol i anrika Pool 2 på fluga. Mattias lax vägde 18,04 kg och blev samtidigt årets största lax.

 

Sommaren bjöd på extrem värme och underbara sommardagar med sol och bad. Den oförglömliga sommaren satte dock käppar i hjulet for sportfisket under juli och första halvan av augusti.

Väderomslaget kom i mitten av augusti och satte fart på det fantastiska höstfisket som skulle hålla i sig resten av säsongen.

Under hösten fångades imponerande 725 fiskar. Av dessa var 305 havsöringar, som är en ökning med närmare 50 % mot förra året under samma period.

 

Totalt fångades under sportfiskesäsongen 2014 1243 laxfiskar i Mörrumsån. Av dessa återutsattes 80 %. Under våren och hösten återutsattes över 90% av alla landade fiskar.

 

Henke Larssons fantastiska ’blänkare’ från Pool 2 blev årets största upptagna öring för säsongen. Hans nystigna öring vägde 7,7 kg och fångades den 9.april.

 

Vi som arbetar vid Mörrums Kronolaxfiske vill tacka alla våra sportfiskare och övriga gäster för denna säsong och ser fram emot att ses kommande säsong!

 

Ulf Sill

Mörrums Kronolaxfiske

 

Season Finale

Yesterday the season ended at Mörrum’s Kronolaxfiske. With that, we can lay yet another exciting fishing year to rest.
The last day of the season concluded with an informative meeting for landowners and long term licence holders. We presented information regarding current and future research projects as well as a synopsis of the season that has passed.

The spring fishing did not quite live up to expectations this season. Following a few cold winters we have been spoiled with large numbers of fish having wintered in the river. The past mild winter, coupled with an increase in mortality rates during the latest spawning period, resulted in there being a drop off in catch rates. During the spring fishing approximately 450 salmon and sea trout were caught. Notably the fishing for newly risen “shiners” was very good. Multiple, superb specimens of newly risen sea trout were caught on the lower parts of the river, two excellent fish weighing in at almost 8 kilos a piece were caught and registered.

Due to the mild winter, the fishing for newly risen salmon started unusually early this year, the first one being landed on the 17th of April. The fishing for “shiny” salmon was the best we have experienced for many years. Over 100 of these fish were caught during May, June, with an impressive average weight of just over 11kg. The largest was caught by Mattias Pol in the legendary Pool 2, weighing in 18,04kg. This was also the largest overall fish registered this season.

The summer provided us with wonderful weather and plenty of opportunities for sun, sea and sand. This unforgettable summer however put a spanner in the works as regards the fishing during July and the first half of August.
The colder fronts turned up in the middle of August resulting in excellent fishing which carried through to the last day of the season.
During the autumn an impressive total of 725 fish were caught. Of these 305 were sea trout, which is an increase of 50% compared to the same period last season.

In total the 2014 season produced 1243 fish of which 80% were released. During the spring and autumn periods the release figure was up as high as 90%.

Henke Larssons fantastic “shiner” from pool 2 was noted as the largest landed sea trout of the season. This newly risen fish weighed 7,7kg and was landed on the 9th of April.

Those of us working at Mörrums Kronolaxfiske would like to thank all of our anglers and other guests for this season and we look forward to seeing you again next year!