Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Extremt hög vattenföring i Mörrumsån

Med anledning av den extremt höga vattenföringen i Mörrumsån och SMHI:s klass två-varning uppmanar vi till stor försiktighet när ni beträder broar och bryggor i ån. 

Gångbron över Kungsforsen, norr om Laxens Hus är avstängd tillsvidare, strandpromenaden söder om Laxens Hus står helt under vatten. Även vid Silverforsen är det mycket besvärligt. Vi rekommenderar heller inte att man beträder hängbroarna, vare sig norr eller söder om Mörrums by.

Aktuell vattenföring är 110 m3/s men prognosen är att vattnet kommer stiga ytterligare och nå sin kulmen under slutet av veckan. Om det blir så mycket som 129 m3/s som prognosen säger innebär det att vi kommer att få uppleva det högsta uppmätta värdet sedan 1981 enligt SMHI:s vattenweb. 

Foto: Mattias Nilsson, dronarfotografsyd.se