Inför startskottet

Inför startskottet

Nu är det bara några dagar kvar innan startskottet till den 75:e sportfiskesäsongen hos Mörrums Kronolaxfiske smäller över Pool 1. Startskottet förkunnar att vi har 6 månader med liv och rörelse i lilla byn Mörrum framför oss och att man återigen får njuta av världens bästa avkoppling i vackra miljöer – sportfiske efter lax och öring! 

Nyheter | 2015-03-23

Nästan alla premiärplatser är sålda och på lördag morgon står 250 förväntansfulla sportfiskare längs den 15 km långa sträckan i ett av Sveriges bästa fiskevatten.
Vintermånaderna har varit ovanligt milda och flödet under denna period har varit det högsta på flera år. Just nu har vi 47m3 och en vattentemperatur över 4°C, alltså riktigt fina förhållanden.

Våren har anlänt till Blekinge och årets start på den meteorologiska våren var så tidigt som den 15 februari. Visserligen är våren nyckfull och en ständig kamp mellan kvardröjande vintern och den framträngande varmare årstiden men nu vänds vårt halvklot alltmer mot solen, som stiger allt högre upp på himlen och dagarna blir längre. Jorden värms upp och både växter och djur lockas fram. Våren är troligen den mest efterlängtade av våra fyra årstider vilket gör att intresset för dess ankomst är mycket stort. Säg den som inte utbrister i ett "nu är det verkligen vår!" under den ibland mycket segdragna tiden mellan vinter och sommar. Vi söker efter vårtecken såsom första tussilagon eller första lärkan, för att få detta svårdefinierade vårrus bekräftat i något konkret och mätbart.
För oss sportfiskare innebär våren starten på ett nytt fiskeår men även en viss oro över att vattentemperaturens ökning går för snabbt och att därmed fiskens utvandringsdrift påskyndas.
Under marsfisket noterade vi att det finns gott om blanka, nystigna öringar i åns nedre delar. I samband med dessa fisketillfällen fångades dock förhållandevis få övervintrande öringar och laxar. Möjliga förklaringar till detta fenomen är att en stor del av fisken lämnade Mörrumsån väldigt tidigt eller att fiskarna helt enkelt spolades ut när flödet var som högst, alltså närmare 80m3. Vi noterade även svampangrepp under höstens lek dock inte i en utsträckning som var oroväckande. Fiskräknaren i Marieberg visade en uppgång av närmare 2000 laxfiskar under förra säsongen.

Många fiskerättsägare norr om Mörrum har startat sitt fiske den 15 mars bland annat ABU i söder och Åmma/Ebbemåla i norr. Fångsterna på Ebbemåla visade ingen större avvikelse från förra årets premiärfiske och vi hoppas att många fiskar från dessa övre områden backar ner till våra sträckor innan premiären på lördag.
Startskottet i Mörrumsån är inte bara årets sportfiskehändelse i söder utan även en dag som står i folkfestens tecken. På lördag den 28:e mars kommer ett 20-tal utställare till oss och dagen präglas av glada människor och positiva upplevelser längs med åns stränder och i samband med minimässa och förhoppningsvis varma vårvindar över Mörrumsåns dalgång.

/Ulf